Reklame er mer enn bare trykkmateriell, spesielt i varehandel. Teknologi gjør at vi kan effektivisere markedskampanjer og leke oss enda mer med budskap, form og farger. isiScreen er i mange tilfeller et godt alternativ til tradisjonelle plakater. Her har vi samlet noen bruksområder for skjermer i butikker.

 

Benytt potensialet i sorte skjermer
Skjermer trenger ikke være sorte når de ikke er i bruk. Et godt system sørger for at du kan utnytte skjermen innimellom kampanjer til å dele informasjon, styrke brand, verdier og merkekjennskap.

Hyppig endring av kampanjer
Sesong, etterspørsel og lagerbeholdning er viktige faktorer som har noe å si for hvilke varer som bør promoteres. Ofte må butikker promotere varer de er tomme for fordi de ikke har gode alternative plakater å henge opp. En skjerm kan hjelpe deg med å promotere rett budskap til enhver tid.

Benytt vindusflater for å nå ut til nye kunder
Kunder vet ikke at de har et behov for en vare før du minner dem på det. Hvis din butikk har tilgang til vindusflater ut mot gater og veier er dette en gyllen mulighet for å skape nye muligheter for salg. Skjermene kan bestilles i ønskelig størrelse og fylle hele eller deler av vinduet for å promotere sesong- eller tilbudsvarer.

Interaktive skjermer som ekstra betjening i butikken
Mange, vi tør å påstå de aller fleste, kunder ønsker å finne informasjon på egenhånd. Med interaktive skjermer gjør vi det mulig for kunden å scanne strekkoder, få informasjon om varen og å bestille varer på nett ved hjelp av enkle tastetrykk. Skjermene er med på å frigi tid for betjeningen samtidig som de hjelper til med å dekke kundenes informasjonsbehov.

A/B-teste budskap
Hvilke farger og design tiltrekker kunder? A/B-test ulike salgsplakater på skjermene å se hvilke budskap som trekker trafikk og øker salg. Dette er en spennende mulighet for å forstå kundene bedre og langsiktig maksimering av salget.

Digital administrering på 1, 2, 3…
… fremfor hodebry med produksjon, transport og levering av trykkmateriell. Systemet som benyttes for å koordinere skjermene er veldig intuitivt og enkelt. Den største jobben ligger i å lage bildene som skal formidles på skjermene. Selve administreringen skal gå lekende lett med et brukervennlig grensesnitt. Be om en innføring fra leverandøren din og vipps – så er du oppe og går.