Betingelser

Betingelser

Levering til privatkunder skjer kun etter avtale, hvor da kjøpssummen betales i sin helhet før produksjons start.

Priser
Alle priser er oppgitt eksklusive mva og leveringskostnader. Priser kan bli oppdatert uten varsel, men er selvfølgelig bindende etter inngått avtale.

Betaling
Kunder med godkjent kreditt – Netto pr 10 dager eller etter avtale. Ved ordre over kr 200 000,- kreves 50% forskudd ved bestilling. Varer leveres først etter at forskudd er mottatt. Nye kunder kan bli bedt om forhåndsbetaling.

Salgspant
Isipisi AS forbeholder seg retten til salgspant i varene etter pantelovens paragraf 3-14 med tillegg av renter og omkostninger, til hele kjøpesummen er betalt.

Retur og reklamasjon
Retur eller reklamasjon av varer skal forhåndsgodkjennes av Isipisi AS og returneres i uskadet emballasje for kjøpers regning. Reklamasjoner følger norsk lov for spesialproduserte varer.