isipisi tipser: har du en responsiv logo?

Med stadig flere annonseplasser i varierende størrelse er det ikke lenger slik at én logo-størrelse passer på alle plattformer. For at du skal ha en logo som passer til alle plattformer og i alle formater er det derfor viktig at den er responsiv. For et moderne selskap er det så uendelig mange plasser man kan plassere logoen sin, men det er nærsagt umulig å bruke samme logo over alt da form og størrelse kan variere i det uendelige.

Hva er en responsiv logo?

En responsiv logo kan være en form- og farge-skiftende logo som endrer seg i form og kompleksitet for å imøtekomme og tilpasse seg plasseringen. Tidligere ble dette å anse som en «design-trend», men det skal vise seg at disse trendsetterne var forut for sin tid, og dette er derfor viktigere enn noen gang. Dette er fordi det i dag er mange flere steder å plassere en logo en det var for bare noen ti-år siden.

Les mer: isipisi tipser: 9 tips til en profesjonell logo!

Våre 5 beste tips for å lage en responsiv logo
1. Lag 3-4 forskjellige variasjoner

Dersom du vet hvilke platformer du skal bruke logoen din på kan du ha dette som utgangspunkt. Det du uansett bør ha i bakhodet er at den første versjonen bør være hovedlogoen, altså den komplette logoen. Deretter kan du begynne å skalere ned til du slutt sitter igjen med f.eks et symbol.

Responsive logos from Heineken, Guinness and Kodak Film
📸: : JUST™ Creative
2. Legg til eller fjern detaljer ved skalering

Dersom logoen skal benyttes på f.eks en nettside har du helt sikkert lagt merke til at dersom du justerer skjermbildet kan blant annet logoen endre seg enten ved å legge til eller trekke fra detaljer. Vanligvis vil man fjerne informasjon som ikke er like relevant som f.eks etableringsdato og slogan, mens informasjon som bedriftsnavn bør være med så lenge som mulig.

I tillegg til å fjerne og legge til informasjon ser man også på kompleksiteten i logoen og etterhvert som logoen blir mindre kan man gjøre noen av detaljene enklere. I eksemplet nedenfor ser vi hvordan de har redusert detaljene uten å miste essensen i logoen. Dersom logoen har mange farger kan det være lurt å beholde primærfargen, men redusere antall farger i de ulike størrelsene.

Detailing of the Argento logo
📸 : Enigma
3. Vær konsekvent

Husk at den responsive logoen kun er en variasjon av primærlogoen, det er altså ingen ny logo for hvert format. Det er derfor viktig når man lager disse logoene at man er konsekvent med fargevalg og font. I bunn og grunn er disse to elementene knyttet til din bedriftsidentitet, og ikke kun til logoen alene.

Les mer: Trenger du hjelp med design? Da bør du snakke med en av disse.

4. Bruk abstrakte symboler

I noen tilfeller har du en så kompleks logo at det å lage mindre versjoner av den vil bli rart. Da kan det være smart å bruke et symbol i stedet for.

Nike har gjort det i alle år fordi deres logo ikke skalerer like godt som andre. I de tre første logoene har de gjort fonten og symbolet tynnere, mens i den fjerde har de tatt vekk merkenavnet og dermed gått over til kun å benytte symbol. Dette fungerer ofte best på større merker med god kjennskap, men alle må jo starte et sted 😉

Dersom du har en logo med kun navn, er prinsippet det samme. Vanligvis om man har et helt navn vil dette kunne erstattes med f.eks initialer eller kun forbokstaven. Google 👉 G er et godt eksempel på dette. Men husk; desto mer visuelt – desto lettere blir du gjenkjennbar.

5. Strategisk bruk av omrokkering og stabling

For noen logoer kan du oppnå mer fleksibilitet dersom du tenker over hvordan logoen er organisert og stablet rundt hovedelementet. I stedet for å fjerne elementet helt kan den f.eks plasseres ved siden av logoen og du kan oppnå den samme plassbesparelsen som når du hadde fjernet elementet. Dette alternativet bør du vurdere dersom det er fare for at du mister vesentlig informasjon om du fjerner det.

I utgangspunktet er det enklest å ha én logo å forholde seg til, men desto mer markedskanaler som åpner seg, desto mindre effektiv vil den ene logoen være. Å ha en responsiv logo handler i bunn og grunn om å ha det perfekte alternativet, uansett hvilket format den skal plasseres i.

Trenger du hjelp med responsiv logo? Ta kontakt så hjelper vi deg 👉 post@isipisi.no