Kort om annonsering på Facebook

Kort om annonsering på Facebook

Etter mange år på annonse-tronen har Google fått hard konkurranse i annonsering på Facebook. Og for en plattform Facebook har blitt! Med muligheter for enorm rekkevidde gjelder det bare å finne måten å utnytte dette potensialet maksimalt slik at din bedrift får mest mulig igjen for hver annonse-krone dere benytter på Facebook. Valgene rundt målretting er mange, så her gjelder det å velge rett.

Videre i denne artikkelen ønsker vi å gi deg noen steg-for-steg råd til hvordan du skal sette opp en annonse slik at du får en målrettet og effektiv, både kostand- og rekkevidde, annonse som mulig.

Les mer: Slik bruker du emojis i B2B kommunikasjon

Hva er forskjell på kampanjer, annonsesett og annonser?!

Det å sette opp en annonse i Facebook trenger ikke være avansert, men det er allikevel noen steg du må igjennom før du kan lage den faktiske annonsen. Det første du må gjøre er å lage en kampanje. I dette steget setter du målet for hele kampanjen. La oss for enkelhets skyld si at vi lager en kampanje som tar for seg Trafikksikkerhet.

Innenfor Trafikksikkerhet er det flere områder vi ønsker å sette fokus på. Vi lager derfor noen ulike annonsesett. Vi velger å fokusere på bilbelte og bruk av hjelp for syklister. I dette steget må du også gjøre noen valg som er med på å påvirke det endelige resultatet av kampanjen. Blant annet må du ta stilling til målgruppe, plassering av annonsene, budsjett, budgivning og tidsplan. Husk at annonsesettet du setter opp bør representere det publikumet du ønsker å nå.

Tips💡 Dersom du har et stort publikum kan det være smart å avgrense de ulike annonsesettene til ulikt publikum. Dette kan f.eks være «varme» og «kalde» leads eller 18-40 og 41-65+.

Deretter er det endelig klart for å lage selve annonsen(e). Som nevnt ovenfor har vi valgt å ha to fokusområder i våre annonsesett: bilbelte og bruk av sykkelhjelm. Her anbefaler vi at du lager flere annonser til de ulike settene. For her handler det om at vi skal få publikum til å trykke på annonsen de er eksponert for. Det kan ofte ta noe tid før man lærer seg hva som fungerer for publikumet sitt og ikke, så derfor kan det være lurt å prøve litt ulike sammensetninger av bilde, video, tekst og CTA (call-to-action-knapp).

Les mer: Hvordan velge riktig markedsbyrå

Slik målretter du annonsene du har laget

Som for alt digitalt arbeid er det viktig at du har en solid digital strategi i bunnen og at denne er godt forankret i den overordnede markedsplanen til bedriften deres. For eksempelet vårt ovenfor ønsker vi å få så mye oppmerksomhet som mulig og at publikum engasjerer seg. Vi optimaliserer derfor annonsene våre og målretter for nettopp dette målet. Et av flere andre alternativer er å kombinere f.eks trafikk og konverteringer (salg).

Tips💡 Kjør først en annonse for å trekke trafikk til nettsiden, bruk deretter informasjonen om besøkende i Facebook-pixelen og kjør en kampanje optimalisert for konvertering mot dette publikumet 😉

Hold publikumet ditt oppdatert

Å nå det riktige publikumet, altså de som faktisk ser annonsen din, er alfa og omega for at du skal få noen effekt av annonsene dine. Det er derfor viktig at du er så nøyaktig som mulig når du velger din målgruppe. Facebook lar deg velge tre ulike måter å definere publikum:

Lagret publikum: dette er et publikum du har brukt tidligere (forutsetter at du har annonsert tidligere) og kan fungere veldig bra dersom du ønsker å nå samme publikum med den nye kampanjen.

Egendefinert publikum: opprettes med bakgrunn i datagrunnlaget du får fra Facebook-pixelen du har installert på nettsiden din. Det kan også være eposter du har samlet inn, husk bare da at du må ha de rette godkjenningene i hht GDPR.

Opprette nytt publikum: velger du å opprette nytt publikum starter du med blanke ark og du kan bygge publikumet ditt slik du ønsker. Sørg for å velge interesser og kriterier som gjør at Facebook forstår hvilke mennesker du ønsker å nå.

Du har nå fått de viktigste verktøyene du trenger for å sette opp en annonse, så nå gjenstår bare siste steget med å utforme selve annonsen. Lykke til!

Og du.. Du vet hvor du finner oss om du skulle trenge hjelp til annonsering på Facebook😉