FLYBUSSEN OSLMKTG

Flybussen OSL ønsket seg en stor lysramme og gjennom MKTG var det vi som fikk dette oppdraget.

KUNDENS ØNSKER
  • Eksponering av Flybussens ruteavganger
  • 370x370 cm lysramme med duk
  • Demobord

SÅNN GJORDE VI DET:

Ettersom at leverandøren ikke printer på så store flater som MKTG ønsket, bygget vi opp lysrammen med en kasse på gulvet. Vi sørget for å ha de nødvendige materialene, bygde en sokkel og malte den i riktig fargekode. Før vi dro ut til montering av produktet testet vi løsningen på kontoret vårt for å sørge for at alle duker og lys fungerte tilfredsstillende før vi monterte det hos kunden. Dette gjør vi alltid i prosjekter som krever spesialtilpasset arbeid.

Selve monteringen brukte vi ca 2 timer på. Oppdraget ble utført på vegne av MKTG for Flybussen OSL.

DETTE SIER KUNDEN:

“Flere benyttet standen før den i det hele tatt var rigget ferdig. Perfekt!»

Øystein Larbøl i MKTG